Tájékoztatás a szerződéses kapcsolattartók részére

Az ERANDO Kft., mint adatkezelő (elérhetőség: 1139 Budapest, Teve u. 51/B., telefon: 06-1-383-3385, e-mail: erando@erando.hu) az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében foglaltak szerint kezeli a személyes adatokat, melynek részleteit a www.erando.hu honlapon közzétett „Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban" rögzítette. A jogi személy nevében eljáró kapcsolattartó természetes személyek adatait (név, beosztás, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím) az adatkezelő saját és a szerződött partner jogos érdeke alapján, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése, a felek közötti kapcsolattartás biztosítása érdekében az üzletmenet biztosítása és belső adminisztrációs céllal kezeli és a számviteli bizonylatok megőrzésére törvényben előírt ideig őrzi. A kapcsolattartó, mint érintett jogosult hozzáférést kapni az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, tiltakozhat az adatkezelés ellen, bizonyos esetekben élhet az adathordozhatóság jogával, illetve kérheti az adatkezelés korlátozását (amíg döntés születik az adat sorsáról). Az érintett kérelmeire az adatkezelő 1 hónapon belül válaszol. A kérelmek a fenti elérhetőségeken nyújthatók be. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – www.naih.hu, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Alulírott ……………….. mint kapcsolattartó a fenti tájékoztatást megértettem.

 

………………………………………………

Kapcsolattartó

Lábléc info

Erando

 

ERANDO

Biztonságtechnikai

Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

 

© Minden jog fenntartva

Lábléc elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 1139 Budapest, Teve utca 51/b.

Tel: 06-1-383-3385, 06-1-222-2657

Fax: 06-1-467-3430

E-mail: erando@erando.hu

Paksi kirendeltség: 7030 Paks, Vasút u. 10.

Tel: 06-75-510-569

24 órás diszpécser: 06-30-466-5136, 06-20-950-8547